Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: U ŠVEDSKOJ I HOLANDIJI, ZA RAZLIKU OD SRBIJE, VLADA I PARLAMENT IMAJU NAJVEĆI AUTORITET I KROVNU ULOGU U GARANTOVANJU POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA


U Srbiji i dalje postoje pojedinci i institucije koji misle da su iznad zakona, upozorio je zaštitnik građana Saša Janković.

To za rezultat ima činjenicu da se građani i organi javne uprave često i dalje međusobno doživljavaju kao neprijatelji, rekao je Janković na predstavljanju studije primeni preporuka ombudsmana u Srbiji.

Janković je, zahvaljujući autorima studije, istakao da je višegodišnje iskustvo institucije zaštitnika građana pokazalo da je u Srbiji moguće preporukama menjati stvari koje su godinama funkcionisale na pogrešan, pa i stvari u kojim ni organi sa snažnijm ovlašćenjima nisu mogli da postignu rezultat.

"Mi danas u Srbiji, iako možemo da se pohvalimo činjenicom da je veliki procenat naših preporuka izvršen, ne smemo da se pohvalimo time da postoji ijedan slučaj da prava građana krši organ koji prima platu iz budžeta, odnosno džepa građana", kazao je Janković.

Osvrćući se na primere Švedske i Holandije, Janković je istakao da, za razliku od Srbije, vlada i parlament imaju najveći autoritet i krovnu ulogu u garantovanju poštovanja ljudskih prava. "Oni funkcionišu u sistemu u kojem je vlada ta koja se stara da organi uprave moraju da slušaju njena uputstva i naloge, a ako vlada propusti tu obvezu na scenu stupa parlament i pita vladu zašto se nešto dešava", objasnio je Janković.

Predstavnici organizacija koje su načinile studiju, Milan Antonijević i Vesna Petrović istakli su da im je cilj da sve nezavisne institucije u Srbiji zažive na pravi način.

Petrović je objasnila da živimo u vremenu u kojem nema autoriteta i da građani više ne veruju ni ministrima ni predsedniku države i da je zato potrebno imati instituciju u čiji će autoritet građani verovati - a takva institucija je zaštitnik građana.

U studiji "Zaštitnik građana - preporuke u praksi" izneto je niz zaključaka i preporuka za poboljšanje sprovođenja preporuka ombudsmana.

Kada je reč o organima državne uprave, primećeno je, na primer, da upućivanje preporuke ombudsmana ne garantuje promenu prakse organa, da organi ne izvršavaju odluke sudova, da organi ne poznaju u dovoljnoj meri principe dobre uprave, da nisu dovoljno obavešteni o funkciji ombudsmana u društvu.

Takođe, neke preporuke za unapređenje rada dobio je i sam zaštitnik građana, kojem se, recimo, savetuje da razvije bolji sistem komunikacije sa organima uprave, da insistira na postavljanju osobe za kontakt sa ombudsmanm u organima javne uprave, da edukuje zaposlene u javnim organima o standardima dobre uprave.

Izvor: B92.rs