Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU I EKVIVALENCIJI JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANJU I NAUČNIM NAZIVIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je ruska strana 2009. godine, radi ugovornog regulisanja pitanja uzajamnog priznavanja i ekvivalencije javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima.

Ruska Federacija je za Republiku Srbiju važan partner i imajući u vidu obostrani interes za uređivanjem pitanja uzajamnog priznavanja i ekvivalencije javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima, dve strane su se saglasile da se sačini poseban sporazum kojim će se urediti uzajamno priznavanje i ekvivalencija javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima koji se izdaju u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji.

Ukupna prosvetna saradnja Republike Srbije sa Ruskom Federacijom može se oceniti kao uspešna i u pogledu obima i u pogledu kvaliteta, a ovaj sporazum obezbeđuje pravni okvir za institucionalni nastavak i unapređenje te saradnje.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.12.2013.