Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 40. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. DECEMBRA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 40. sednici II Velikog veća odlučio o 97 predmeta, u predmetima IUz-10/2013, Už-3474/2011 i Už-1003/2012 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetima IUo-8/2008 i Už-5536/2010 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 214. st. 1. do 5. i člana 217. st. 1, 2. i 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10 i 121/12). (predmet IUz-57/2011)

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 2. tač. 6) i 36a), člana 96. st. 8, 9. i 14. i člana 97. st. 5. i 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US i 50/13-US) i odredbe člana 89. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 24/11). (predmet IUz-159/2011)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 40, 44, 47, 48, 51. do 59. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11 i 108/13). (predmet IUz-25/2013)

- odbacio zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 50. stav 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", broj 111/09). (predmet IUz-77/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-792/2011, Už-1145/2011, Už-1198/2011, Už-1730/2011, Už-1878/2011, Už-2018/2011, Už-2117/2011, Už-2513/2011, Už-2880/2011, Už-4125/2011, Už-4460/2011, Už-4522/2011, Už-6178/2011, Už-5034/2012, Už-7464/2013, Už-7497/2013, Už-7573/2013, Už-7578/2013, Už-7671/2013, Už-7739/2013, Už-7844/2013, Už-7940/2013, Už-7944/2013, Už-7982/2013, Už-8054/2013, Už-8067/2013, Už-8096/2013, Už-8113/2013, Už-8114/2013, Už-8119/2013, Už-8195/2013, Už-8266/2013, Už-8279/2013, Už-8324/2013, Už-8365/2013, Už-8406/2013, Už-8409/2013, Už-8414/2013, Už-8420/2013, Už-8476/2013, Už-8558/2013, Už-8561/2013, Už-8572/2013, Už-8607/2013, Už-8642/2013, Už-8645/2013, Už-8646/2013, Už-8651/2013, Už-8666/2013, Už-8710/2013, Už-8721/2013, Už-8748/2013, Už-8818/2013, Už-8821/2013, Už-8894/2013, Už-8912/2013, Už-8966/2013, Už-9014/2013, Už-9037/2013, Už-9090/2013, Už-9136/2013, Už-9145/2013, Už-9232/2013, Už-9236/2013, Už-9326/2013, Už-9335/2013, Už-9342/2013, Už-9346/2013, Už-9350/2013, Už-9367/2013, Už-9402/2013, Už-9406/2013, Už-9440/2013, Už-9443/2013, Už-9506/2013, Už-9543/2013, Už-9554/2013, Už-9557/2013, Už-9712/2013, Už-9760/2013, Už-9774/2013, Už-9777/2013, Už-9824/2013, Už-9829/2013, Už-9848/2013, Už-9875/2013, Už-9888/2013 i Už-9926/2013

- doneo delimičnu odluku u predmetu Už-6172/2011

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-700/2011, Už-5101/2011 i Už-5105/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-1543/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 24.12.2013.