Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVE ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE - "Sl. glasnik RS", br. 113/2013

NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA STRANI DRŽAVLJANIN OSTVARI PRAVO NA REFAKCIJU PDV ZA ROBU KOJU NOSI KAO PRTLJAG, A KOJA SLUŽI OBAVLJANJU DELATNOSTI

Izvor: Paragraf Lex