Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROMENA USLOVA PENZIONISANJA OD 1. JANUARA 2013. GODINE


Starosna granica za odlazak u penziju od prvog januara naredne godine biće pomerena za četiri meseca, a prema još važećim pravilima, svi koji ispunjavaju uslove mogu da podnesu zahtev za penzionisanje do 30. decembra 2012. godine. U ovoj godini muškarci sa 40 godina staža su mogli da se penzionišu najranije sa 53 godine i osam meseci života, a u 2013. godini će se ova starosna granica podići za četiri meseca. Od naredne godine žene će u penziju moći najranije sa 53 godine i četiri meseca života i sa 35 godina i četiri meseca staža. Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne menja, a to je za muškarca 65 godina života i 15 godina staža, a za ženu 60 godina života i 15 godina staža.

"Ovo pooštrenje uslova se odnosi samo na sticanje prava, a ne i na obračun penzija. Obračun se ne menja, pa će onaj ko ode u penziju 2013. godine imati ista prava i visinu penzije, kao i onaj ko je zahtev podneo do kraja ove godine", kazao je agenciji Beta pomoćnik direktora Sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Branislav Rašić.

On je dodao da svi koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, a žele što pre da se penzionišu, moraju podneti zahteve na šalterima filijala Fonda PIO najkasnije do 30. decembra.

Rašić je precizirao da se od 2013. godine muškarcima podiže starosni uslov, a ženama i godine staža potrebne za penzionisanje za po četiri meseca. U ovoj godini muškarci sa 40 godina staža su mogli da se penzionišu najranije sa 53 godine i osam meseci života, a u 2013. godini će se ova starosna granica podići za četiri meseca.

Od naredne godine žene će u penziju moći najranije sa 53 godine i četiri meseca života i sa 35 godina i četiri meseca staža.

Rašić je napomenuo da će biti promenjeni i uslovi za porodičnu penziju tako što se starosna granica uvećava za šest meseci - udovica će morati da ima najmanje 51, a udovac 56 godina.

Propisi se menjaju i za radnika sa beneficiranim radnim stažom, tako da će, kako je rekao Rašić, osiguranici kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, moći da podnesu zahtev sa navršene 54 godine.

Policijski službenici koji rade na složenim operativnim poslovima, zaposleni u BIA, VOA, VBA i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u 2013. godini će moći da se penzionišu sa 53,6 godina života i 21 godinom staža, uz uslov da su na radnim mestima sa beneficiranim radnim stažom proveli 11 godina.

Rašić je napomenuo da će ostali policijski službenici, koji imaju beneficiran radni staž, u narednoj godini moći da se penzionišu sa 56 godina dok po sadašnjim propisima to mogu da učine sa 55,8 godina.

"Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne menja, a to je za muškarca 65 godina života i 15 godina staža, a za ženu 60 godina života i 15 godina staža", naglasio je on.

Zakonom je predviđeno da se uslovi za odlazak u penziju postepeno pooštravaju do 2023. godine, kako u pogledu godina života, tako i u pogledu godina staža.

"Tada će biti potrebno da muškarac ima 40 godina staža i najmanje 58 godina života, a zena 38 godina staža i 58 godina života", ukazao je Rašić.

U protekloj godini nije bilo većeg priliva zahteva, tako da je do 30. novembra primljeno 144.494 za starosnu penziju, 52.730 za invalidsku i 52.599 zahteva za porodičnu penziju. U odnosu na prošlu godinu, nije došlo do povećanja broja zahteva za penzionisanje već taj broj stagnira.

Ukupan broj korisnika penzija u Srbiji iznosi 1.690.000, što predstavlja povećanje od 51.355 penzionera. Visina prosečne penzije u Srbiji iznosi 22.917 dinara.

Izvor: Euractiv, 24.12.2012.