Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENI PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU I PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA


Poslanici republičkog parlamenta usvojili su dopune Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu kojima je predviđeno da sudije i zamenici tužilaca koji su prvi put birani, a kojima ističe trogodišnji mandat, budu izabrani na stalnu funkciju bez prethodnog vrednovanja njihovog rada.

Dopune Zakona o javnom tužilaštvu omogućiće da 108 zamenika javnih tužilaca, koji su prvi put izabrani Odlukom o izboru zamenika javnih tužilaca, a kojima ističe trogodišnji mandat, nastave sa obavljanjem funkcije kako bi javna tužilaštva nesmetano nastavila rad.

Kako je tokom rasprave o tom zakonu rekao ministar pravde Nikola Selaković, ukupno ima 108 zamenika tužioca kojima ističe trogodišnji mandat i bilo je potrebno doneti dopune tog zakona kako bi postojao pravni osnov da se izbor tih zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciiju ipak može sprovesti.

Problem je nastao zbog toga što, iako je bilo predviđeno da vrednovanje rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca predstavlja osnov za njihov izbor kao i da se to vrednovanje obavi na osnovu javno objavljenih kriterijuma koje utvrđuje Državno veće tužilaca, to se nije dogodilo.

Rad zamenika javnih tužilaca koji su prvi put birani trebalo je da se vrednuje jednom godišnje, a iako je bilo predviđeno da će podzakonski akti biti doneti u roku od šest meseci kao i da će vrednovanje rada zamenika javnih tužzilaca izvršiti stalni sastav DVT vrednovanje njihovog rada nije izvršeno, jer nisu utvrđeni kriterijumi i merila.

Poslanici su iz istog razloga doneli i dpoune Zakona o sudijama, koji će omogućiti da 903 sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti koji su birani prvi put na trogodišnji mandat stupe na stalnu sudijsku funkciju.

Kako je ranije objasnio Selaković, kao jedan od obaveznih uslova za izbor sudija na stalnu sudijsku funkciju predviđeno je prethodno ocenjivanje sudija, koji su prvi put birani na trogodišnji mandat, a postojala je obaveza za donošenje odgovarajućeg podzakonskog akta Visokog saveta sudstva kojim će se urediti kriterijumi merila i postupak za vrednovanje sudija.

Da bi se blagovremeno izvršio izbor ovih sudija i zamenika tužioca, ti zakoni će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Poslanici su usvojili i izmene Zakonika o krivičnom postupku, kojim se primena tog zakonika odlaže na 1. oktobar 2013. godine, umesto 15. januar 2013. kako je ranije bilo predviđeno. 

Izvor: Tanjug, 24.12.2012.