Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

KOMERCIJALNA BANKA PRIPREMILA KREDITNU LINIJU ZA NAREDNU GODINU, ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA


Komercijalna banka Beograd potpisala je s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) ugovor o kreditu u vrednosti od 30 miliona evra.

Rok otplate je pet godina, sa grejs periodom od dve godine.

Kredit je namenjen malim i srednjim preduzećima u vlasništvu privatnih akcionara, sa maksimalno 249 zaposlenih i godišnjim prometom do 50 miliona evra.

Kreditni uslovi biće povoljniji od trenutno važećih na tržištu, a biće definisani početkom 2013. godine, saopšteno je iz Komercijalne banke.

Zaključeni kreditni aranžman, drugi te vrste, deo je strategije EBRD-a za pružanje podrške daljem razvoju Komercijalne banke i jačanju njene tržišne pozicije u Srbiji.

Izvor: