Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

LOKALNE SAMOUPRAVE U PORESKOJ AMNESTIJI


Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga stupio je na snagu 18. decembra, a primenjuje se na republičke javne prihode.

Lokalnim samoupravama ostaje da omoguće uslovnu poresku amnestiju i građanima obezbede isti taj tretman za dugovanja na porez za imovinu i druge lokalne takse.

http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/lokalne-samouprave-u-poreskoj-amnestiji_360288.html

Izvor: RTV