Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV - "Sl. glasnik RS", br. 120/2012
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 120/2012
• Stručni komentar - USKLAĐENI SU IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA 2013. GODINU
• Pitanje i odgovor - PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA U SLUČAJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU SA LICEM BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Izvor: Paragraf Lex