Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


• MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O ESKONTU MENICA OD STRANE FAKTORING DRUŠTVA

• PRAVO OBVEZNIKA DA ZAHTEVA PRETHODNI PREGLED ROBE RADI UNOŠENJA TAČNIH PODATAKA U DEKLARACIJU ZA POSTUPAK ZA KOJI SE ROBA PRIJAVLJUJE

Izvor: Paragraf Lex