Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008 i 101/2013 - dr. zakon)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2010 i 43/2013)
 • AKCIONI PLAN RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013, 18/2013, 43/2013, 55/2013 i 61/2013)
 • ODLUKA O SAVETNIKU ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA AUTOBUSKOJ OKRETNICI U RUMENKI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA ZA MOTOCIKLE U ULICI MAKSIMA GORKOG U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA U DELU KRILOVE ULICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 61/2013)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 15/2013, 39/2013, 55/2013 i 61/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ("Sl. list grada Niša", br. 82/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAD SA OSOBAMA SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Niša", br. 82/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 103/2012, 23/2013, 59/2013, 64/2013 i 83/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH LINIJA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 59/2013 i 83/2013)
 • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 10/2013 i 82/2013)
Izvor: Paragraf Lex