Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA


Advokatska komora Beograda obaveštava da je započela Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o posredovanju u rešavanju sporova čiji je neposredni povod za donošenje neophodnost da se postojeća  normativna rešenja u oblasti posredovanja usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima sa ciljem da u postupku posredovanja stranke dobrovoljno reše sporni odnos što će doprineti rasterećenju u radu sudova, a stranke u sporu osloboditi višegodišnjih i skupih sudskih postupaka.

Možete da se upoznate sa radnom verzijom Zakona koji objavljujemo u prilogu http://www.akb.org.rs/beograd/231013/druga_radna_verzija_posredovanje.pdf (ONLINE) i

uputite svoje primedbe, predloge i mišljenja na radnu verziju na sledeću mejl adresu: adv.komora.beograda@gmail.com

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 24.10.2013.