Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANA ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI: Na dnevnom redu 33 predloga zakona


1. Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je podnela Vlada (broj 7-3551/13 od 23. septembra 2013. godine)

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada (broj 7-3947/13 od 18. oktobra 2013. godine)

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada (broj 7-3948/13 od 18. oktobra 2013. godine)

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada (broj 7-3949/13 od 18. oktobra 2013. godine)

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela grupa od 65 narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka (broj 713-4028/13 od  23. oktobra 2013. godine)

6. Predlog zakona o detektivskoj delatnosti, koji je podnela Vlada (broj 011-1865/13 od 9. maja 2013. godine)

7. Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, koji je podnela Vlada (broj 011-1866/13 od 9. maja 2013. godine)

8. Predlog zakona o robnim rezervama, koji je podnela Vlada (broj 338-3745/13 od 4. oktobra 2013. godine)

9. Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, koji je podnela Vlada (broj 501-3973/13 od 21. oktobra 2013. godine)

10. Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, koji je podnela Vlada (broj 340-2913/13 od 19. jula 2013. godine)

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, koji je podnela Vlada (broj 344-2406/13 od 18. juna 2013. godine)

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, koji je podnela Vlada (broj 341-2307/13 od 11. juna 2013. godine)

13. Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji je podneo narodni poslanik dr Nebojša Stefanović (broj 180-3739/13 od 4. oktobra 2013. godine)

14. Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada (broj 011-2496/13 od 24. juna 2013. godine)

15. Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada (broj 011-2495/13 od  24. juna 2013. godine)

16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, koji je podnela Vlada (broj 011-2785/13 od 12. jula 2013. godine)

17. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada (broj 713-2786/13 od 12. jula 2013. godine)

18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada (broj 712-2890/13 od 18. jula 2013. godine)

19. Predlog zakona o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, koji je podnela Vlada (broj 011-2036/13 od 22. maja 2013. godine)

20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, koji je podnela Vlada (broj 011-2784/13 od 12. jula 2013. godine)

21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske Konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD-a iz 25. juna 2003. između Švajcarske Konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu, koji je podnela Vlada (broj 011-2494/13 od 24. juna 2013. godine)

22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, koji je podnela Vlada (broj 011-1843/13 od 8. maja 2013. godine)

23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, koji je podnela Vlada (broj 2-3175/13 od 16. avgusta 2013. godine)

24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, koji je podnela Vlada (broj 2-3176/13 od 16. avgusta 2013. godine)

25. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac - Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export - Import banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada (broj 400-3917/13 od 17. oktobra 2013. godine)

26. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada (broj 43-2790/13 od 15. jula 2013. godine)

27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada (broj 336-823/13 od 1. marta 2013. godine)

28. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada (broj 3-3644/13 od 30. septembra 2013. godine)

29. Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), koji je podnela Vlada (broj 342-3008/13 od 26. jula 2013. godine)

30. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, koji je podnela Vlada (broj 340-2787/13 od 12. jula 2013. godine)

31. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, koji je podnela Vlada (broj 340-3063/13 od 1. avgusta 2013. godine)

32. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, koji je podnela Vlada (broj 343-2795/13 od 15. jula 2013. godine)

33. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada (broj 344-2304/13 od 11. juna 2013. godine)

34. Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine 118-3842/13 od 10. oktobra 2013. godine) 

35. Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana (broj 02-3620/13 od 27. septembra 2013. godine)

36. Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana (broj 02-3621/13 od 27. septembra 2013. godine)

37. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine (broj 118-3678/13 od 1. oktobra 2013. godine)

38. Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine (broj 02-3918/13 od 17. oktobra 2013. godine)

39. Lista kandidata za izbor jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz reda Srpske pravoslavne crkve, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine (broj 02-1946/13 od 15. maja 2013. godine)

40. Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine (broj 119-3676/13 od 1. oktobra 2013. godine)

41. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović (broj 02-3957/13 od 21. oktobra 2013. godine)

42. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije (broj 02-3771/13 od 7. oktobra 2013. godine)

43. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica (broj 02-3931/13 od 17. oktobra 2013. godine).

Sednica će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, Trg Nikole Pašića broj 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.10.2013.