Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 31. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. OKTOBRA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 31. sednici odlučio o 9 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 4. stav 1. u delu koji glasi: "zgrada bruto razvijene građevinske površine preko 800m2" i st. 2. do 5. i odredbe čl. 5. i 6. Pravilnika o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole ("Službeni glasnik RS", broj 93/11), nisu u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-870/2010)

- utvrdio da odredbe člana 1. stav 1. alineja 1. u delu koji glasi: "ako na toj udaljenosti nema škole i to samo učenika koji putuju sa teritorije opštine Prokuplje" i člana 2. stav 1. pod b) u delu koji glasi: "pod uslovom da su od kuće do škole udaljeni najmanje 1,5 km ili tri autobuska stajališta, s tim što se kao početno i krajnje stajalište određuje stajalište koje je najbliže školi" Odluke o ostvarivanju prava na prevoz u javnom saobraćaju učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama ("Službeni list opštine Prokuplje", br. 1/09 i 4/09) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-1501/2010)

- utvrdio da Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Kulpin za period 1. februara 2010. do 31. januara 2015. godine ("Službeni list opštine Bački Petrovac", broj 1/10) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedene odluke. (predmet IUo-94/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-3448/2010, Už-3923/2010, Už- 2024/2011, Už-2416/2011 i Už-6051/2011

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-4020/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 24.10.2013.