Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PREDLOG ZAKONA O LEGALIZACIJI: USVOJEN AMANDMAN DA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU DA SKLOPE UGOVORE S PODNOSIOCIMA ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJU


Debata o legalizaciji ponovo je u Skupštini Srbije danas otvorila polemiku o odgovornosti za stanje u toj oblasti..

Pojedini poslanici su izjavili da se protive usvajanju novih zakonskih rešenja, jer smatraju da ona neće naići na punu primenu, kao i da bi zakon trebalo da bude povučen iz skupštinske procedure, jer ne može da reši haos koji postoji u toj oblasti.

Ministar gradjevine ukazujući na nedostatak kapaciteta inspekcijskih službi je naveo da u Srbiji ima 700 gradilišta na objektima niskogradnje i da tehnički ne može da se proprati da li svaki ima dokumentaciju, jer 10 inspektora koliko je zakonski predvoiđeno za Srbiju, je nedovoljno.

“Ali, logično je da niko ne počne da gradi, kao što je to bilo pre tri godine da se gradi bez ijednog papira, da se raskopa pola sela i da se kaže videćemo kasnije šta će biti, naveo je Ilić, govoreći o problemu da su u prošlosti počinjalo sa izgradnjom mnogih velikih projekata bez prethodno pribavljenih papira.

Poslanici su uložili oko 170 amandmana, od kojih je vlada usvojila 19, među kojima i amandman da jedinice lokalne samouprave mogu da sklope ugovore s podnosiocima zahteva za legalizaciju kako bi se omogućilo da jedinice lokalne samouprave obezbede geodetsku i svu drugu potrebnu dokumentaciju za legalizaciju, a da podnosioci zahteva plate troškove postupka.

Predlozen je i amandman koji predviđa obavezu lokalne samouprave da u roku od 30 dana odgovore na zahteve za legalizaciju, koji je vlada prihvatila, dok je amandman kojim se traže oštriji uslovi za upis nelegalnih objekata odbijen.

Poslanik Milica Vojić Marković rekla je da je za legalizaciju stana od 50 kvadrata potrebno platiti oko 5.500 evra što je podeljeno na 20 rata oko 280 evra mesečno, a što je preskupo i omogućiće samo onima koji imaju novca da legalizuju objekte.

Izvor: Tanjug