Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE REČNOG GRANIČNOG PRELAZA NOVI SAD ZA UVOZ POŠILJKE ĐUBRIVA U PERIODU OD 11.10.2013. DO 11.12.2013. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: čl. 66 i 67

Izvor: Paragraf Lex