Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

U SKLADU SA ZAKONOM O PRAVIMA PACIJENATA I ZAKONOM O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA POČINJU SA RADOM 1. DECEMBRA 2013. GODINE SAVETNICI ZA ZAŠTITU PACIJENATA


Od 1. decembra u okviru lokalnih zajednica počeće sa radom savetnici za zaštitu prava pacijenata u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata i Zakonom o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, izjavila je ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović.

Ona je na seminaru o "Zaštiti prava pacijenata" istakla da će zaštitnici prava pacijenata koji su do sada radili u zdravstvenim ustanovama nastaviti sa radom.

"RFZO smatra da je i dalje potrebno da u zdravstvenim ustanovama ostanu lekari koji će štiti prava osiguranika. Oni će biti plaćeni od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje", naglasila je ministarka.

Dejanović je dodala da će u lokalnim zajednicama kao savetnici za zaštitu prava pacijenata raditi pravnici sa najmanje pet godina radnog iskustva.

Građani Srbije i Republike Srpske (BiH), koji žive duž obala Drine, uskoro će moći da se leče u najbližim zdravstvenim ustanovama, bez obzira sa koje strane reke žive, najavili su ministri zdravlja Slavica Đukić Dejanović i Dragan Bogdanić.

"Pacijenti će moći da koriste prava u ustanovi bez obzira da li se nalazi u Republici Srpskoj ili Srbiji i moći će da ostvare svoja prava uz zdravstvenu knjižicu. Bitno je samo da su osigurani", kazao je Bogdanić.

Sastanku su prisustvovali i direktori fondova za zdravstveno osiguranja Republike Srpske i Srbije, Darko Tomaš i Momčilo Babić, koji su rekli da im je cilj da obezbede dobru zdravstvenu zaštitu za sve osiguranike.

Tomaš je kazao da je do sada zaključeno 30 ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji i da je u 2012. u Srbiji lečeno oko 5.500 ljudi iz Republike Srpske.

Fondovi za zdravstveno osiguranje Republike Srpske i Srbije će jedan drugom refundirati troškove lečenja.

Izvor: Tanjug