Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSAVET ZA ŠTAMPU OSNOVAN DA PRATI POŠTOVANJE KODEKSA NOVINARA SRBIJE, U PRVOJ GODINI REŠIO 30 ŽALBI


Savet za štampu, nezavisno telo osnovano da prati poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima, u prvoj godini postojanja rešilo je 30 žalbi, od kojih je u šest zaključilo da su mediji prekršili novinarski kodeks.

Predsednik Upravnog odbora Saveta Dragan Bujošević, čestitajući godišnjicu osnivanja Saveta, rekao je da se novinari ne pridržavaju dovoljno novinarskog kodeksa.

"Oko 20 odsto slučajeva u kojima su mediji prekršili novinarski kodeks je stvarno veliki procenat i pokazuje da se mi, novinari, ne pridržavamo našeg osnovnog kodeksa. To je veoma loše, pre svega, za nas, a onda i za društvo", rekao je Bujošević.

Na pitanje novinara koliko odluka Saveta, čija je sankcija moralna osuda, može da utiče da kažnjeni medij ponovo ne prekrši kodeks, Bujošević je odgovorio da sve zavisi od samog novinara i dodao da veruje da je najveća kazna za nekoga kada "čovek iz profesije kaže za nekoga da je prekršio ono što bi trebalo da bude njegovo sveto pravilo".

"Ne može se nikome reći da bude bolji nego što jeste, ako on ne shvati da treba da nešto promeni. Ako on doživljava satisfakciju u društvu kroz tiraž, uticaj i pažnju koja mu se posvećuje, teško da bilo ko može da mu objasni da greši kada radi sve ono što je suprotno našem kodeksu", objasnio je Bujošević.

On je istakao da je suština rada Saveta ideja da novinari regulišu svoje odnose, a da to ne čini sud, jer, kako je rekao, žalbe ovom telu su besplatne i rešavaju se u roku od 45 dana.

Bujošević je naglasio i da nije zadovoljan brojem slučajeva koji je Savet obradio, ukazujući da je to zato što ovo telo nema nadležnost nad svim medijima.

"Nije mnogo, jer dobar deo medija na koje bi se ljudi žalili nije član Saveta, a naše odluke važe samo za one koje to jesu. Postoji ideja da Ministarstvo kulture uslovi svoju pomoć medijima time da moraju da postanu članovi Saveta i u tom slučaju bi naša pravila važila za njih", rekao je Bujošević.

Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih medija i profesionalne novinare, a osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje štampanih medija.

U njegovoj nadležnosti je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

SAVET ZA ŠTAMPU SE BAVI I EDUKACIJOM ZA POSTUPANJE U SKLADU SA KODEKSOM NOVINARA I RADI NA JAČANJU ULOGE MEDIJA U SRBIJI.

Izvor: