Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSRBIJA JE PO BROJU TUŽILACA U ODNOSU NA BROJ STANOVNIKA NA EVROPSKOM ZAČELJU


Prema rečima predsednika Udruženja tužilaca Srbije Gorana Ilića, stari-novi tužioci svakako mogu da pomognu, budući da je tužilaštvo dobilo nove nadležnosti prema novom Zakonu o krivičnom postupku.

"Novi poslovi traže nove ljude, prema tome, biće potrebe za tim ljudima i nema bojazni da neće imati šta da rade u javnim tužilaštvima", uveren je Ilić.

Prema ocenama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca tokom reforme, sudije i tužioci nisu posledovali stručnost, osposobljenost, dostojnost, ili bar jedan od tih kriterijuma. Nameće se pitanje da li je moguće da se baš kod svakog neizabranog pogrešilo.

Državni sekretar Nikolić objašnjava da onima koji su pravosnažno osuđeni i iz takvih osuda proizilazi njihova nedostojnost, konstatovaće se da im je prestala funkcija sa danom pravosnažnosti.

"Jedan broj sudija zbog svoje nestručnosti , nedovoljnog, nekavalitetnog rada, biće takođe podvrgnuti postupku. Neće biti opšteg vraćanja, opšte amnestije", poručuje Nikolić.

I sudije i tužioce čeka manji broj sudova, a veći broj predmeta nego 2009. godine. Mesto u kome će svaki od reizabranih sudija suditi trebalo bi da bude poznato do kraja godine. Reizabrani imaju drugu dilemu.

"Mi se sad vraćamo do neke tačke, kad neke stvari treba da ispravimo, ali mnoge stvari neće moći da budu ispravljene. Uverena sam da sada i sudije i tužioci, mnogo više razmišljaju o tome kako treba da sude i da li će se svojim odlukama dopasti političarima ili ne", kaže predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević.

Tokom reforme pravosuđa, više od 800 sudija i tužilaca ostalo je bez posla. Više od 300 slučajeva još čeka razrešenje pred Ustavnim sudom Srbije.

Izvor: