Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraREFORMA PRAVOSUĐA I DRŽAVNE UPRAVE OD PRESUDNOG ZNAČAJA ZA DOBIJANJE DATUMA ZA POČETAK PREGOVORA SA EU


Evropska komesar za proširenje Štefan File (Fule) rekao je 24. septembra u Briselu da se od Srbije kao zemlje koja ima status kandidata očekuje da uskladi pravosuđe i državnu upravu sa pravnom tekovinom EU. On je u razgovoru sa ministrom pravde i državne uprave Srbije Nikolom Selaković rekao da bi Srbija trebalo i dalje da bude usredsređena na kriterijume u oblasti vladavine prava, pre svega na reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako bi napredovala ka EU. Selaković je rekao da ne očekuje pozitivnu ocenu u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Beograda, navodeći da će od poboljšanja sistema pravosuđa zavisiti i dobijanje datuma za početak pregovora sa EU.

"U predstojećem izveštaju o napretku biće razmotreno u kojoj meri je Srbija ispunila kriterijume za članstvo. Ključna oblast na koju Srbije treba i dalje da bude usredsređena jeste vladavina prava: važna pitanja na koje će Srbija morati da odgovori da bi napredovala ka EU jesu kako da pospeši reformu pravosuđa i kako da borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala učini delotvornijom", navodi se u saopštenju evropskog komesara za proširenje.

File je naveo da Komisija očekuje od srpske vlade da, nakon nedavnih odluka Ustavnog suda, razvije na osnovu temeljnog preispitivanja novu strategiju i akcioni plan za reformu pravosuđa.

On je rekao da je ohrabren time što su reforma pravosuđa i državne uprave u središtu delovanja novog sprskom ministra pravde i naveo da je Evropska komisija spremna da savetuje i podrži Srbiju u tim naporima, uključujući i kroz pretpristupne fondova.

Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković rekao je da ne očekuje pozitivnu ocenu u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Beograda, navodeći da će od poboljšanja sistema pravosuđa zavisiti i dobijanje datuma za početak pregovora sa EU.

On je novinarima, posle sastanka sa Fileom i generalnim direktorom Generalnog direktorata za proširenje EU Stefanom Saninom izjavio da su mu oni predočili da aktivnosti Srbije i onoga što ona bude radila da poboljša sistem, "konkretno, u okviru nadležnosti Ministarstva pravde, jesu nešto od čega zavisi i datum za otpočinjanje pregovora".

Srpski ministar pravde rekao je da je sa Fileom i Saninom razgovarao o stanju u pravosudnom sistemu i ciljevima. "Predočeno je akutelno stanje, mere na kraći i na srednji rok koje ćemo primenjivati, kako bismo to stanje rešavali, poboljšavali i našu zemlju približavali dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora sa EU", rekao je Selaković.

On je dodao da je sa evropskim zvaničnicima razgovarao i o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je, kako je istakao, prioritet vlade u kojoj je on ministar, zajedno sa stvaranjem nezavisnog, nepristrasnog i jakog pravosuđa i dostupnosti pravde svim građanima Srbije, bez obzira u kom njenom delu žive.

"Tu smo dobili maksimalnu podršku EU za jačanje mehanizama za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije s jedne strane, a sa druge, potpunu otvorenost za razmenu i dobijanje iskustava kakvih Srbija u toj oblasti u ovom trenutku nema", ukazao je on.

Kao kratkoročne ciljeve njegovog ministarstva on je istakao vraćanje u sistem neizabranih sudija i tužilaca, rešavanje velikog broja zaostalih, "skoro zastarelih predmeta" u srpskom pravosuđu i izmenu postojeće mreže sudova i tužilaštava. "To je neophodno da bi se stvorili uslovi za sprovođenje ciljeva na srednji i duži rok", naveo je Selaković.

Kao srednjoročne ciljeve, srpski ministar pravde izdvojio je jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti sudija i tužilaca, kroz jačanje uloge Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva.

On je dodao da je cilj "i više fokusiranje njihove pažnje na druge probleme koji su narasli zato što su bili zapostavljeni, kao što je definisanje kriterijuma za ocenu novoizabranih na period od tri godine, jačanje disciplinske odgovornosti samih sudija i tužilaca i jačanje mehanizama za ocenu te disciplinske odgovornosti".

Kao poseban cilj, što je, prema njegovim rečima, naišlo na veliko odobravanje srpskih partnera iz EU, Selaković je naveo i jačanje uloge pravosudne akademije kao mehanizma za ulazak sudija i tužilaca u sistem.

Izvor: Vebsajt Euractiv, 24.9.2012.