Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

USTAVNI SUD POKRENUO POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI POJEDINIH ODREDABA ZAKONU O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI


Ustavni sud Srbije doneo je rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti određenih članova Zakona o pravosudnoj akademiji.

Reč je o članu 26, stav tri, i članu 40, stav osam, devet i 11. Kako se navodi, Ustavni sud nalazi da se, u odnosu na osporene članove, kao sporno postavlja pitanje propisivanja da su Visoki savet sudstva(VSS) i Državno veće tužilaca(DVT) dužni da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog i osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca, predlože kandidata koji je završio početnu obuku na Akademiji, kao i pitanje da li navedene odredbe propisuju novi uslov za prvi izbor lica na te funkcije.

 

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

Korisnici početne obuke

Član 26

Korisnici početne obuke su lica koja su po položenom prijemnom ispitu primljena u Akademiju na početnu obuku.

Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju Akademiju.

Broj korisnika početne obuke iz stava 2. ovog člana Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca utvrđuju na osnovu procene broja slobodnih sudijskih mesta u prekršajnim i osnovnim sudovima, odnosno mesta zamenika u osnovnom javnom tužilaštvu, u godini koja sledi nakon godine u kojoj korisnici završavaju početnu obuku, uvećanom za 30%.

v) Prava i obaveze korisnika početne obuke

Član 40

Korisnik početne obuke zasniva radni odnos na određeno vreme u Akademiji u trajanju od 30 meseci, počev od 1. oktobra u godini u kojoj je primljen kao korisnik početne obuke.

Sud, odnosno javno tužilaštvo, u kojem će korisnik početne obuke obavljati početnu obuku, određuje Programski savet prema mestu u kome korisnik početne obuke radi ili ima prebivalište, odnosno boravište.

Korisnik početne obuke ima platu u visini 70% od osnovne plate sudije osnovnog suda, za vreme trajanja radnog odnosa na određeno vreme u Akademiji.

Direktor Akademije može doneti odluku o odlaganju pohađanja početne obuke najduže na 12 meseci na osnovu molbe korisnika početne obuke.

Korisnik početne obuke ima pravo žalbe Upravnom odboru, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke iz stava 4. ovog člana. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Izuzetno, direktor Akademije donosi rešenje o odlaganju pohađanja početne obuke korisniku koji se nalazi na trudničkom bolovanju ili porodiljskom odsustvu. Rešenje o odlaganju se donosi za period određen zakonom koji uređuje ovo pravo.

Po završenoj početnoj obuci korisnik je dužan da konkuriše na mesta sudije prekršajnog suda ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca.

Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca dužno je da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Akademiji, a prema uspehu ostvarenom na početnoj obuci.

Ukoliko među prijavljenim kandidatima nema kandidata koji su završili početnu obuku, Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca može predložiti kandidata koji ispunjava opšte uslove za izbor.

Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca može licu koje je završilo početnu obuku odobriti zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u sudu, odnosno tužilaštvu najduže tri godine, ukoliko se javljao na konkurs za izbor sudije ili zamenika javnog tužioca, a nije izabran.

Ako kandidat koji je završio početnu obuku, u roku od tri godine, računajući godine u kojima je Narodna skupština birala sudije prekršajnih ili osnovnih sudova, odnosno zamenike osnovnih javnih tužilaca, od dana dobijanja uverenja o završenoj početnoj obuci, ne počne da obavlja funkciju sudije prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca, ta činjenica će se uzeti u obzir prilikom predlaganja za izbor na ove funkcije.

Korisnik je obavezan da redovno pohađa početnu obuku i poštuje pravila utvrđena opštim aktima Akademije.

 

- Zakon o Pravosudnoj akademiji jasno i nedvosmisleno postavlja Akademiju pod punu kontrolu i nadležnost VSS i DVT, počevši od upravljanja - dve trećine Upravnog odbora su članovi koje biraju VSS i DVT - pa do suverenog određivanja broja polaznika prema potrebama, te do nadzora nad radom i realizacijom programa - zaključuje Vujić.

„Ustavni sud je kao sporno postavio i pitanje da li se osporenim odredbama ograničava Ustavom utvrđena nadležnost VSS i DVT, koji kao samostalni i nezavisni državni organi utvrđuju predlog kandidata za prvi izbor sudija i zamenika javnih tužilaca. Imajući u vidu da je Narodna skupština prilikom izbora vezana predlogom VSS-a i DVT-a postavlja se pitanje da li se na ovaj način posredno i Narodna skupština ograničava u vršenju jedne od svojih ustavnih nadležnosti“, navode u Ustavnom sudu.

SPORNO JE I DA LI SE NA OVAJ NAČIN USTANOVLJAVA POSEBAN USLOV ZA VREDNOVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA, kao jednog od opštih uslova za izbor propisanog kako Zakonom o sudijama, tako i Zakonom o javnom tužilaštvu. Za Ustavni sud se kao sporno postavlja PITANJE DA LI POČETNA OBUKA NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI MOŽE BITI PRESUDAN USLOV ZA VREDNOVANJE STRUČNOSTI I OSPOSOBLJENOSTI PRILIKOM PREDLAGANJA KANDIDATA za prvi izbor za sudiju prekršajnog i osnovnog suda i za zamenika javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu“, navode u Ustavnom sudu.

Takođe, oni su ocenili da se može postaviti osnovano pitanje da li se osporenim odredbama krši načelo jednakosti građana koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji - ispunjavaju Zakonom o sudijama ili Zakonom o javnom tužilaštvu propisane uslove za izbor - iz člana 21 Ustava i povređuje Ustavom zajamčeno pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima iz člana 53 Ustava.

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, kaže za Danas da će Ustavni sud doneti odluku o postavljenom pitanju koja će sve da obavezuje.

- Zakon o Pravosudnoj akademiji postavlja princip da su selekcija, obuka uz stalno ocenjivanje, sa obrazloženjem ocene, i mišljenja koja stoje iza svakog kandidata koji prođe početnu obuku na akademiji, najbolji način da se dobiju jasni, nedvosmisleni i merljivi kriterijumi. Ovako jasni kriterijumi se koriste prilikom odgovora na pitanje o stručnosti, dostojnosti i osposobljenosti, koje se postavlja prilikom odlučivanja - kaže Vujić.

On naglašava da VSS i DVT određuju koliko se kandidata prima na Akademiju za svaku godinu, daju saglasnost na program početne obuke i stalno kontrolišu njen rad. 

Izvor: