Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O MEDIJIMA JE NEOLIBERALNA DOGMA


Pomoćnik pokrajinskog sekretara za informisanje Kalman Kuntić oštro je kritikovao Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima i ocenio da on polazi od "neoliberalne dogme" da mediji moraju ići na tržište, iako je, kako je ocenio, jasno da mediji u Srbiji ne mogu biti samoodrživi.

On je ocenio da je predviđeno finansiranje medija kroz projekte zapravo "neoliberalni koncept", koji polazi od "dogme puštanja medija na tržište".

"Ja gotovo da ne znam ni za jedan medij koji je samoodrživ i koji bez državne intervencije može da opstane, a tako ne mogu opstati ni manjinski mediji. Niko ne može objasniti kako opstaju tabloidi, a cena jednog primerka tih novina je jednaka ceni kilograma proklijalog krompira", kazao je Kuntić.

Istraživač medija Davor Marko rekao je da je u manjinskim medijima u Srbiji primetan veliki uticaj nacionalnih saveta na njihovu uređivačku politiku, "što vodi ka političkom klijentelizmu i autocenzuri".

On je rekao da je Radio-televizija Vojvodine dobar primer u regionu za informisanje na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica.

Na okruglom stolu je predstavljeno istraživanje "Mediji i manjine na Zapadnom Balkanu", koje je sproveo istraživački tim Novosadske novinarske škole.

Izvor: RTV