Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - OBAVEZA PRIBAVLJANJA ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI U CARINSKOM POSTUPKU
• Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 24.6. do 30.6.2013. godine
• Pitanje i odgovor - USLOVI STICANJA PREFERENCIJALNOG TRETMANA SRPSKE ROBE PRILIKOM IZVOZA U RUSIJU PRI ČEMU SE OD UVOZNIH SIROVINA PROIZVODI NOVI PROIZVOD

Izvor: Paragraf Lex