Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA • Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je u periodu od 1.04.2015. do 15.05.2015. izdata dozvola za lek •


 Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 21. maj 2015. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je u periodu od 1.04.2015. do 15.05.2015. izdata dozvola za lek (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 21.05.2015.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print

<<< Nazad na ostale vesti