NA SEDNICI VLADE USVOJEN PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA SRBIJE I KANADE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 24.5.2012. godine Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

Takođe, Vlada je usvojila i Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke "Izgradnja spomen-hrama svetog Save", kao i Uredbu o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene sistema hidroelektrane na Ibru.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti