Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraREPUBLIKA SRBIJA PRVI PUT SPREMILA STRATEGIJU ZA PODRŠKU BIVŠIM OSUĐENICIMA


ZA poslednjih pet godina zatvorsku kaznu izdržalo je 45.714 osuđenika, a samo dva odsto njih imalo je pomoć društva za vraćanje na pravi put. Između 60 i 70 odsto onih koji nisu imali podršku, ponovo je završilo iza rešetaka. Zbog ove neslavne prakse, Srbija je prvi put napravila strategiju za socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenika. Od nje se očekuje puno: da značajno smanji sumu novca koja se izdvaja za osuđenike (od 100.000 do 150.000 evra dnevno) da bi se taj novac preusmerio na prevenciju kriminala. Po osuđeniku se dnevno troši od 10 do 20 evra, dok boravak u specijalnoj bolnici ili zavodu za maloletnike odnese od 40 do 50 evra.

- Najveći napor usmerili smo na alternativne sankcije i obezbeđivanje postpenalnog prihvata osuđenih - objašnjava direktor Centra za obuku Uprave Damir Joka. - Jer, kad je čovek prepušten sam sebi posle izlaska iz zatvora, vrlo je verovatno da se neće snaći, da neće naći posao ni prijatelje da mu pomognu.

Prema strategiji, vraćanje na pravi kolosek predviđa se još dok osuđeni izdržava kaznu. Procenjuju se njegovo zdravlje, da li je narkoman, njegova starost, obrazovanje, da li ima porodicu i da li je ona spremna da mu pomogne. U obzir se uzima i da li ima radno iskustvo, da li je povratnik i da li želi da promeni svoje ponašanje.

U zavisnosti od toga, svaki osuđenik imao bi svoj program "povratka" u društvo, a prioritete tog plana utvrđivao bi poverenik. Njegov zadatak je da proceni da li bivši robijaš, na primer, prvo mora da nađe smeštaj, da se zaposli, leči, školuje ili popravi odnose sa porodicom.

Da bi im se olakšao život na slobodi, prema Jokinim rečima, bivšim osuđenicima trebalo bi omogućiti i subvencionisano zapošljavanje.

Prema sadašnjim procenama, za sprovođenje strategije potrebno je oko 300 miliona dinara, u šta je uračunata obuka zaposlenih, izrada softvera, nabavka opreme...

E. RADOSAVLJEVIĆ, V.novosti

<<< Nazad na ostale vesti