Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SPECIJALISTIČKA OBUKA MEDIJATORA ZA SLUČAJEVE DISKRIMINACIJE


Četrnaest polaznika završilo je specijalističku obuku za medijatore koji će postupati u slučajevima diskriminacije, rekla je poverenica Nevena Petrušić.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić uručila je u hotelu "Metropol" sertifikate učesnicima treninga, koji su završili obuku "Medijacija u slučajevima diskriminacije".

Petrušićeva je nakon dodele sertifikata izjavila Tanjugu da je 14 polaznika danas završilo specijalističku obuku za medijatore koji će biti na listi medijatora Poverenika i koji će postupati u slučajevima diskriminacije.

"Oni su razvili sva potrebna znanja i veštine da sprovode postupak medijacije u specifičnim situacijama diskriminacije", navela je ona i napomenula da taj projekat samo deo napora koji se sprovodi u sistemu usluga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Petrušić je ukazala da je medijacija neformalni postupak koji sprovde medijatori kao treća neutralna strana između onoga ko se oseća diskriminasanim i onoga ko je izvršio diskriminaciju. U tom postupku same strane pregovarajući pronalaze obostrano prihvatljivo rešenje.

Prema njenim rečima, medijacija je korisna u slučajevima diskriminacije, naročito kada dve strane i nakon akta diskriminaicje treba da nastave da žive ili rade zajedno, a takođe pomaže da diskriminator razume šta je uradio i da na neki način trajno promeni svoje ponašanje.

Za onoga ko je žrtva, medijacija pruža vrstu satisfakcije da se izbori sa svojim negativnim osećanjima, naglasila je Petrušićeva.

Primenljiva je naročito u situacijama vređanja, omalovažavanja, kada je nekome uskraćeno neko pravo zbog njegovog ličnog svojstva, ukazala je Petrušićeva i napomenula da postoje jasni indikatore za prepoznavanje slučajeva koji su podobni za medijaciju.

Medijacija međutim, prema njenim rečima, nije pogodna za rešavanje slučajeva kada između onoga ko je primenio diskriminaciju i onoga ko se oseća žrtvom postoji veliki debalans moći, kao i kada je došlo do nekog vida nasilja.

Postupak medijacije u slučajevima diskriminacije se koristi širom Evrope i sveta, a Srbija, prema rečima Poverenice, nastoji da uspostavi sistem medijacije i da ima svoje ovlašćene medijatore širom države koji će kada se strane saglase sprovoditi postupak medijacije.

Izvor: Tanjug