Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: IMPERATIVNI KARAKTER PROPISA O ZATEZNOJ KAMATI I NEMOGUĆNOST PRIMENE NAČELA AUTONOMIJE VOLJE UGOVORNIH STRANA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 10 i 277
  • Privredni apelacioni sud: IZREKA REŠENJA O FAKULTATIVNOM PREKIDU POSTUPKA DO OKONČANJA DRUGOG POSTUPKA KOJI SE VODI PRED SUDOM ILI NADLEŽNIM ORGANOM - Zakon o parničnom postupku: član 223 tačka 1)
  • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST ODSTUPANJA OD PRAVILA DA SE SPORNE ČINJENICE U PRIVREDNIM SPOROVIMA DOKAZUJU ISPRAVAMA - Zakon o parničnom postupku: član 484
  • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PLAĆANJA JEDINSTVENE NAKNADE ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 127
  • Privredni apelacioni sud: PRAVILNO OZNAČAVANJE PREDUZETNIKA KAO STRANKE U POSTUPKU NEZAVISNO OD REDOSLEDA NAVOĐENJA NAZIVA RADNJE I LIČNOG IMENA - Zakon o parničnom postupku: član 73
  • Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA SPORAZUMA O PODELI NOVČANOG POTRAŽIVANJA PREMA TREĆEM LICU ZAKLJUČENOG IZMEĐU RANIJE POSTOJEĆEG I NOVOOSNOVANOG PRAVNOG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: član 371
  • Privredni apelacioni sud: STICANJE PRAVA POVERIOCA NOVČANE OBAVEZE NA ZATEZNU KAMATU U ZAVISNOSTI OD PRIRODE UGOVORNOG ODNOSA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 277 i 279
  • Privredni apelacioni sud: UTVRĐENJE DANA PODNOŠENJA TUŽBE KAO DATUMA RELEVANTNOG ZA OBRAČUN KAMATE - Zakon o parničnom postupku: član 107 stav 2
  • Ustavni sud: NEUSTAVNO UREĐIVANJE POSTUPKA IZBORA PRVOG PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA NA DRUKČIJI NAČIN OD USTAVOM PREDVIĐENOG POSTUPKA ZA IZBOR PREDSEDNIKA TOG SUDA - Zakon o sudijama: član 102 stav 5
  • Ustavni sud: POVREDA USTAVOM ZAJEMČENE JEDNAKOSTI I PRAVA NA JEDNAKU ZAKONSKU ZAŠTITU - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 79 stav 5
Izvor: Paragraf Lex