Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

USKORO ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI I IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Medijacija kao alternativa, ne kao obaveza


  • - MEDIJACIJA ĆE BITI PREDLAGANA KAO ALTERNATIVA, ALI NE KAO OBAVEZA.
  • - PROMENIĆE SE I REVIZIJSKI IZNOS. REVIZIJA POSTUPKA DO SADA JE BILA DOZVOLJENA KADA JE VREDNOST SPORA PREMAŠIVALA 100.000 EVRA, A SADA SE GRANICA SPUŠTA NA 40.000.
  • - SPOR MALE VREDNOSTI BIĆE DO 1.500, A NE DO 3.000 EVRA.

Reforma pravosuđa povećala broj predmeta, kaže pomoćnik ministra pravde Ljiljana Blagojević. U novoj mreži oko 70 sudova. Nema više obavezne nagodbe sa državom

- Pokazalo se da obavezna nagodba nije uštedela ni strankama, ni državi pare, niti su skraćeni parnični postupci. Ubuduće će to biti mogućnost, ali ne i obaveza - kaže za ”Novosti” Ljiljana Blagojević, novi pomoćnik ministra pravde i državne uprave.

Ona konstatuje da je dužina trajanja postupaka i dalje rak-rana srpskog pravosuđa, koju je reforma samo povećala:

- Mnogo je faktora zbog kojih postupci i dalje dugo traju, počevši od čestih promena postupajućih sudija i veća (dešava se da se u jednom predmetu zbog promene posla ili bolovanja izmeni po 10 - 15 sudija), do malog broja sudijskih saradnika i pomoćnika. U nekim sudovima, sudije rade u nemogućim uslovima, po troje dele kabinet.

Ipak, najveće probleme stvorila je reforma, u kojoj je broj sudova sa 134 smanjen na 38, kao i drastično smanjenje broja sudija. Tako se sada srpsko pravosuđe našlo u situaciji mnogo goroj nego kad se u reformu krenulo, 2010. godine. Negativni efekti promena se tek sad vide, troškovi su enormno porasli, a tu su i problemi sudija koje se vraćaju u sistem. Nova pomoćnica ministra slaže se da je starih predmeta, umesto da ih bude manje, sada više! Statistika pokazuje da ih je na kraju 2008. bilo 53.193, a na kraju prošle godine 73.900, odnosno 20.000 više!

Sve ovo trebalo bi da smanji troškove, skrati postupke i, pre svega, poveća dostupnost pravde građanima. Procene Ministarstva su da polovina stanovika Srbije posle reforme nema adekvatan pristup pravdi!

Izvor: