Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2013. godine •
• Pitanje i odgovor - ZAŠTITA PRAVA UČENIKA U SLUČAJU ODBIJANJA ŽALBE RODITELJA UČENIKA NA REŠENJE DIREKTORA ŠKOLE O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ MERI

Izvor: Paragraf Lex