Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA PROGRAM SUBVENCIONISANJA KAMATA ZA KREDITE ZA LIKVIDNOST ZA 2013.GODINU


Vlada RS je usvojila Program subvencionisanja kamata za kredite za likvidnost koje će u 2013. godini moći da koriste preduzetnici, mala i srednja preduzeća. Ministarstvo finansija i privrede je za subvencionisanje kamata po ovim kreditima izdvojilo 600 miliona dinara u ovogodišnjem budžetu. Očekuje se da poslovne banke plasiraju maloj privredi oko 100 miliona evra kredita u 2013. godini.

Preduzetnicima i malim preduzećima su na raspolaganju krediti do 30 miliona dinara, dok će srednja preduzeća moći da koriste kredite u iznosu do 200 miliona dinara.

Krediti se odobravaju u dinarima i uz primenu valutne klauzule, a država će subvencionisati 5 odsto kamate za ove kredite.

• Tako će kamata privrednicima koji budu koristili dinarske kredite iznositi najviše do visine referentne kamatne stope NBS, dok onima koji budu koristili kredite sa valutnom klauzulom kamatna stopa ne može biti veća od 3,5 odsto.

• Rok vraćanja kredita je 18 meseci, sa periodom počeka od 5 meseci. U toku perioda počeka, plaća se samo kamata, a ostatak duga se isplaćuje u 13 mesečnih rata.

• Jednokratna naknada za obradu kredita, koju banke zaračunavaju, ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita.

Krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom se mogu koristiti za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstva, kao i za refinansiranje postojećih kredita kod iste banke.

Ove kredite neće moći da koriste privrednici koji se bave organizovanjem igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti i namena, kao ni za refinansiranje kredita kod druge banke.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 24.1.2013.