Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 2. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 24. JANUARA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 2. sednici I Velikog veća odlučio o 15 predmeta.

I U postupcima po žalbi sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku o prestanku funkcije Ustavni sud je:

- usvojio žalbe u predmetu VIIIU-953/2012

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4589/2011, Už-5550/2011, Už-3395/2012, Už-4264/2012, Už-4275/2012, Už-5556/2012, Už-5558/2012, Už-5559/2012, Už-5560/2012, Už-5909/2012, Už-6034/2012 i Už-6586/2012.

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-3244/2010.

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-4663/2010.

Izvor: Redakcija, 24.1.2013.