Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA SAVETA EVROPE PREDLAŽE USVAJANJE PRAVNO OBAVEZUJUĆE KONVENCIJE KOJOM SE ZAKONOM ZABRANJUJE I SPREČAVA ILEGALNA TRGOVINA LJUDSKIM ORGANIMA, TKIVIMA I ĆELIJAMA


Predlog Konvencije  je sačinio poslanik Bernar Marke iz Monaka, motivisan navodima Dika Martija i Karle del Ponte o trgovini organima na Kosovu.

Savetu Evrope u Strazburu predloženo je da usvoji pravno obavezujuću konvenciju za evropske zemlje kojom se zakonom zabranjuje i sprečava ilegalna trgovina ljudskim organima, tkivima i ćelijama.

Parlamentarna skupština te sveevropske institucije usvojila je preporuke za konvenciju, koju treba da potvrdi Komitet ministara Saveta Evrope, a kojom se od evropskih zemalja zahteva da spreče i kažnjavaju ilegalnu trgovinu ljudskim organima zato što to predstavlja "veliku opasnost za ljudska prava i zdravlje".

Konvencija bi bila prvi pravni međunarodni instrument takve vrste za bitku protiv svetski raširene ilegalne trgovine ljudskim organima, uključujući takozvani "turizam za presađivanje organa", stoji u tekstu koji je usvojila Parlamentarna skupština SE.

Predlog je sačinio poslanik iz Monaka Bernar Marke, koji je naglasio da su "Parlamentarnu skupštinu uzbunile povesti koje je u memoarima ispričala (bivša tužiteljka Haškog suda) Karla del Ponte, pa je pokrenuta istraga o nečovečnim postupcima i ilegalnoj trgovini organima na Kosovu".

To je urodilo rezolucijom Parlamentarne skupštine SE, u kojoj je zaključeno da se o tome mora usvojiti jedan međunarodni pravni instrument, ukazuje Marke.

U dokumentu se traži da konvenciju mogu potpisati i zemlje koje nisu članice Saveta Evrope, s ciljem da se obezbedi zaštita žrtava i međunarodna saradnja u suzbijanju te kriminalne radnje, posebno to da se zajamči mehanizam koji će sprečiti da se nasilno uzimaju organi zatvorenicima i zarobljenicima.

Zato je naglašeno da "posebnu zabrinutost izazivaju navodi da su neke zemlje koje nisu članice Saveta Evrope uzimale organe od zatvorenika ili ubijenih zarobljenika".

U predlogu konvencije se podvlači da je nužno obezbediti da oni koji daju organe to čine uz prethodnu saglasnost, kao i da se sve učini da se poveća broj dobrovoljnih davalaca organa, jer je veliki nedostatak organa uzrok ilegane trgovine u koju su upletene bezobzirne mreže organizovanog kriminala.

U raspravi je više poslanika ukazalo na to da se neizostavno mora učiniti sve da se spreči da mafijaške mreže uzimaju organe od dece i hendikepiranih lica.

Takođe, rečeno je da u svetu milion lica svake godine čeka da dobije organe za presađivanje, a svega sto hiljada njih uspeva da dođe do organa.

Više poslanika u raspravi je ukazalo na, kako je rečeno, "apsolutno strašne" navode izvestioca Dika Martija, na temelju čega je usvojena i rezolucija Saveta Evrope o trgovini organima na Kosovu i Albaniji.

Izvor: RTS