Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE O PRIMENI ČLANA 10. STAV 2. TAČKA 3) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
• Stručni komentar - OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave je 11. mart 2013. godine •
• Stručni komentar - SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU - OBRAZAC PDP I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA: • Rok za podnošenje prijave je 11. mart 2013. godine

Izvor: Paragraf Lex