Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O RADU ŠTITI TRUDNICE I PORODILJE


Nijedna trudnica ni porodilja zaposlena na određeno vreme u sudu neće ostati bez posla do isteka prava na korišćenje trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva, poručio je danas predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević.

"Vršioci funkcija predsednika sudova dobili su nalog da produže ugovore o radu svim trudnicama i porodiljama do isteka prava na korišćenje trudničkog i porodiljskog odsustva", rekao je Tanjugu Milojević.

On je izričito demantovao jučerašnje navode Sindikata zaposlenih u parvosuđu da će od 1. januara u sklopu rada nove pravosudne mreže radni odnos na određeno vreme prestati jednoj trudnici u Drugom i za 13 trudnica u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Milojević je istakao da je i Zakonom o radu garantovana posebna zaštita za porodicu i negu dece kao i da je i poslodavcima zabranjeno da daju otkaze trudnicama i porodiljama.

Izvor: RTV