Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O ROKOVIMA, SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O NABAVCI I PRODAJI NAFTE, DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA


Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je na osnovu člana 171. stav 2. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr. i 93/2012) pripremilo Predlog Pravilnika o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa, čije se donošenje očekuje početkom 2013. godine.

Kompletan tekst Pravilnika možete naći na sajtu Ministarstvaenergetike, razvoja i zaštite životne sredine http://www.merz.gov.rs/cir/node/1467 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, 23.12.2012.