Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

TREBA DONETI NIZ PODZAKONSKIH AKATA KAKO BI SE SPROVELE CENTRALIZOVANE NABAVKE LEKOVA


Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović izjavila je za RTS da će centralizovane nabavke lekova i medicinskog materijala doneti uštede od 20 do 40 odsto sredstava, koje su se do sada izdvajale u te svrhe i da će se te uštede dogoditi u drugoj polovini naredne godine.

ONA JE REKLA I DA JE DRŽAVA PRIHVATILA DA DUGOVI KOJE SU BOLNICE NAPRAVILE, A KOJI IZNOSE PREKO 13 MILIJARDI DINARA, POSTANU JAVNI DUG.

"Uslov je bio da se obavežemo da nećemo ponovo praviti te dugove. Jedan od načina za to je centralizovano snabdevanje. Smatra se da bi uštede mogle biti 20 do 40 odsto, ako lekove, sanitetski i laboratorijski materijal budemo centralizovano snabdevali što će se događati u drugoj polovini godine", rekla je Dejanović.

Prema njenim rečima, smena zakona koji to reguliše stupila je na snagu, i sada nastupa prvi period za konstituisanje tela koje će to raditi pri Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, kao i donošenje čitavog niza podzakonskih akata koji će regulisati te procedure.

Izvor: način snabdevanja ima antikoruptivni karakter, rekla je Đukić Dejanović.