Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Nema dekriminalizacije zloupotrebe službenog položaja


  • Izmene Krivičnog zakonika koje se odnose na krivična dela zloupotrebe službenog položaja stupiće na snagu 14. aprila 2013. godine, i neće biti dekriminalizacije tog krivičnog dela.

Ministar pravde i državne uprave izjavio jeda te izmene neće uticati na postupke koji su u fazi istrage, kao što je slučaj privatizacije Preduzeća za puteve "Niš".

Selaković je naglasio da neće biti dekriminalizacije, odnosno oslobađanja onoga ko je osumnjičen ili protiv koga se vodi postupak da je izvršio neko teško krivično delo.

"Kada se uzme u obzir broj lica koja se gone za ova krivična dela ili sumnjiče i broj postupaka, doći ćemo do cifre od oko 4.000. Zaista je nepodeljeno mišljenje prakse, na prvom mestu tužilaca i sudija, da je potrebno vreme u kome će se oni sami pripremiti za primenu ove nove inkriminacije, novog krivičnog dela", rekao je Selaković za Radio-televiziju Srbije.

On je kazao da krivično delo zloupotrebe službenog položaja u slučaju državnih službenika i imenovanih lica "nastavlja da postoji", ali je u pitanju "jedno novo krivično delo koje treba primeniti na ove životne situacije i postupke koji još nisu okončani pravosnažnom presudom".

Postupci, kako je dodao, nastavljaju da se vode.

Selaković se osvrnuo i na set pravosudnih zakona o kojima se povela "žučna" rasprava, navodeći da veoma često "niste u situaciji da rešavanjem jednog problema, koji postoji u zakonodavstvu, pristupite na potpuno racionalan način".

"Tada imate poslanike koji su u stanju da za neke veoma ozbiljne stvari izlaze sa prilično zvučnim i populističkim izjavama koje mogu dovesti do uznemiravanja jednog većeg dela javnosti. U ovom slučaju se radilo o ukidanju apsolutne zabrane ublažavanja kazne za samo neka krivična dela čiji je kataloge očigledno sastavljen po nekom veoma čudnom principu 2009. godine, kada je donet naš krivični zakonik", kazao je Selaković.

Srbiji je potrebna restriktivnija i stroža kaznena politika za neka krivična dela protiv "polnih sloboda života i tela".

Govoreći o dekriminalizacije uvrede i klevete, Selaković je kazao da je to pozitivan korak nove vlade koji se prevashodno odnosi na medije, i pozvao novinare da se znatno više "okrenu profesionalnom, analitičkom i dobrom istraživačkom novinarstvu".

Izvor: Tanjug