Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - POJAM SOPSTVENOG UDELA, OSNOVI STICANJA I RASPOLAGANJA PO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA REGISTRACIJU SOPSTVENOG UDELA
• Pitanje i odgovor - IZBOR ARBITRAŽE, KAO NAČIN REŠAVANJA SPORA, SA SEDIŠTEM U ŠVAJCARSKOJ I NAČIN ODREĐIVANJA MERODAVNOG PRAVA
• Pitanje i odgovor - OSNOV I KRITERIJUMI ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Izvor: Paragraf Lex