Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SKUPŠTINA RS: ZAVRŠENA RASPRAVA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA


Zamenik predsednika Visokog saveta sudstva (VSS) Miroljub Tomić izjavio je da je ta institucija predložila Dragomira Milojevića za svog predsednika jer je reč o kvalitetnom i ažurnom sudiji koji predstavlja uzor kolegama i uživa njihovu nepodeljenu podršku.

Na kraju rasprave u Skupštini Srbije o izboru predsednika više sudova, Tomić je kazao da je VSS u maju 2013. oglasio javan konkurs i obavio intervjue, koji su bili javni, sa svim kandidatima za predsednike sudova i kandidatima za sudije koje se prvi put biraju na tu funkciju.

Dragomir Milojević od februara ove godine obavlja funkciju vršioca dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Milojević je ostao bez sudijske funkcije tokom reizbora 2009. godine, a sudija je ponovo postao u oktobru 2012. Predsednika Vrhovnog kasacionog suda bira Skupština Srbije na pet godina i ne može ponovo biti biran na tu funkciju.

Tomić je kazao da VSS nije predložio na nove funkcije samo one sudije koje su odlukom Ustavnog suda Srbije vraćene na posao a koje su prethodno reizborom ostali bez sudijske funkcije.

Dodao je da se VSS o kandidatima javno izjašnjavao na kolegijumima i opštim sednicama, da je ceo proces predlaganja kandidata bio transparentan i da su sagledani rezultati rada i program koji nude kandidati.

Kako je naveo Tomić, svi kandidati predstavili su program rada i izneli probleme i ideje za unapređenje rada sudova.

"Da bi neko bio izabran za predsednika suda mora da bude stručan, ažuran, odgovoran i da ima najbolje rezultate rada, ali potrebno je i da ima organizatorske sposobnosti", naveo je Tomić.

"Uveravam vas da će transparentnost biti jedna od osnovnih načela u radu VSS jer samo tako mogu da se izrode kvalitetne i dobre odluke", poručio je Tomić i dodao da je važno da nosioci sudijske funkcije budu stručni, pošteni, efikasni i odgovorni.

Zamenik predsednika Visokog saveta sudstva je kazao da je u Srbiji trenutno oko 2.900 sudija i da nije u potpunosti popunjen ukupan potrebni broj sudija.

VSS je predlozio da se na mesto predsednika Vrhovnog kasacionog suda izabere dosadašnji vršilac funkcije predsednika tog suda Dragomir Milojević, a da se na mesto predsednika Upravnog suda izabere dosadašnji sudija tog suda Jelena Ivanovoć.

Ta sudska institcija predložila je da se na čelo Privrednog apelacionog suda izabere Miroslav Nikolić.

Takođe, predloženo je da sudija Višeg prekršajnog suda bude Zoran Pašalić bude izabran na mesto predsednika tog suda, a da predednik Apelacionog suda u Beogradu bude Duško Milenković, dosadašji sudija tog suda.

VSS je predložio i da se za predsednika Apelacionog suda u Nišu izabere Dragan Jocić dosadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda, kao i da se za predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu izabere Dubravka Damjanović, dosadašnji sudija tog suda.

Poslanici republičkog parlamenta razmatrali su i predlog VSS da se izabere 11sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju kako bise popunila upražnjena sudijska mesta i omogućio efikasniji rad Upravnog suda i privrednih sudova.

 

Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti