Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraODBOR ZA ZDRAVLJE SKUPŠTINE SRBIJE PRIHVATIO JE U NAČELU PREDLOG ZA IZMENU ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA


Odbor za zdravlje Skupštine Srbije prihvatio je u načelu predlog za izmenu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, a ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović je poručila da se tim rešenjima štite domaći proizvođači koji izvoze lekove.

Đukić Dejanović je objasnila da je cilj izmena zakona stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata koji izvoze lekove i medicinska sredstva, jer se ukida taksa od 10.000 dinara koju su uplaćivali Agenciji za lekove.

"Ovim se štite domaći proizvođači", objasnila je Đukić Dejanović ističući da Agencija ima još devet drugih izvora kroz koje se finansira i da ukidanje plaćanja te jedne takse neće naneti štetu budžetu te institucije.

Ona je najavila da će taj zakon do kraja godine pretrpeti i druge izmene, kako bi Vlada jednom u tri meseca mogla da razmatra cene lekova zbog adekvatnog snabdevanja i interesa pacijenata.

Izvor: Tanjug