Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUSVOJEN PREDLOG ZAKONA O PROBLEMATIČNIM BANKAMA


Odbor za finansije Skupštine Srbije usvojio je u načelu Predlog zakona o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Srbije, koji će omogućiti da svi koji imaju depozit u Novoj Agrobanci postanu deponenti Poštanske štedionice.

Državni sekretar Ministarstva finansija Vlajko Senić poručio je da se tim zakonom utvrđuje pravni okvir koji omogućava delovanje Vlade Srbije u situacijma koje prete narušavanju stabilnosti finansijskog sistema Srbije.

Kako je rekao ministar finasija Mlađan Dinkić, usvajanjem tog zakona će oni koji imaju depozit u Novoj Agrobanci postati deponenti Poštanske štedionice od ponedeljka, 29. oktobra, kao i da će i osigurani i neosigurani depoziti iz Nove Agrobanke biti preneti na Poštansku štedionicu.

 

Dinkić je objasnio da od ponedeljka štediše nesigurne Nove Agrobanke, koja bi inače otišla u bankrot, mogu da budu mirni, jer će moći da slobodno raspolažu svojim ulozima u Poštanskoj štedionici.

Kako je precizirao, ne prenosi se samo depoziti, već i likvidnost potrebna da se zatvori ta transakcija, a nakon prenosa depozita Nova Agrobanka će ići u stečaj.

On je rekao i da Nova Agrobanka sada gubi dva miliona evra mesečno, što znači da je neodrživa i nije likvidna niti solventna, a da bi se eventualno dokapitalizovala, država bi morala da izdvoji više od 230 miliona evra.

Kako je dodao, Nova Agrobanka ima 273 miliona štednje građana koji su osigurani, tu su i depoziti brojnih malih pravnih lica, a takođe ima i značajnih neosiguranih depozita - ukupno preko 400 miliona evra depozita.

Odbor za finansije je na današnjoj sednici usvojio i predlog da direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama bude Đorđe Jevtić i predložio Skupštini Srbije na usvajanje.

Izvor: Tanjug