Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraNOVA UNAKRSNA PROVERA IMOVINE I PRIHODA NASTAVIĆE SE 1. JANUARA 2013. GODINE


Pre otpočinjanja prinudne naplate, Poreska uprava, shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izdaje opomenu za plaćanje poreza kako bi dug bio plaćen u zakonskom roku od pet dana.

Ukoliko dužnik ne plati porez u ovom roku, poreznici kreću u prinudnu naplatu donošenjem rešenja o prinudnoj naplati.

Prinudna naplata sprovodi se kroz blokadu računa, oduzimanje nepokretnih i pokretnih stvari, novčanim i ne novčanim potraživanjima u gotovini i hartijama od vrednosti.

Postupci prinudne naplate na nepokretnim i pokretnim stvarima sprovode se kod svih obveznika koji imaju evidentiran dug po osnovu javnih prihoda zaplenom i prodajom, ističu u Poreskoj upravi.

Od januara do septembra prinudnom naplatom na nepokretnostima Poreska uprava je upisala 368 hipoteka. U 502 slučaja je popisana imovina i izvršena njena procena, prodate su četiri nepokretnosti, 14 je preneto na državu i naplaćeno je 121,6 miliona dinara.

Kada je reč o pokretnoj imovini poreznici su za isti period naplatili ukupno 182,1 milion dinara.

 

On napominje da bi trebalo proveriti, pre svih, najbogatije, kojih je u Srbiji između 10.000 i 20.000. Među njima su samo oni čija je imovina vrednija od 200.000 evra, što realno čovek za života može da stekne. Postupak je definisan Zakonom još 2003. godine, a tri godine kasnije, počele su provere. Za vreme njegovog „direktorovanja” pročešljano je svega tridesetak slučajeva. Šta je posle bilo – niko ne zna.

Nadležni tvrde da su se imovina i prihodi kontrolisali svih prethodnih godina i da su se u malom broju slučajeva pojavile nelogičnosti. U Poreskoj upravi kažu da je na bogate ljude primenjivana poreska stopa od 20 odsto bez priznavanja normiranih troškova.

Izvor: