Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZBOG VISOKIH SUDSKIH TAKSI MNOGI ODUSTAJU OD TRAŽENJA PRAVDE NA SUDU


VISINA TAKSE ZAVISI OD SPORA, A ONO ŠTO GRAĐANE SRBIJE NAJVIŠE TIŠTI JESU TAKSE U VANPARNIČNOM POSTUPKU KAO ŠTO JE RASPRAVA ZAOSTAVŠTINE. TEK SVAKI HILJADITI GRAĐANIN KOJI ZATRAŽI IZUZEĆE OD TAKSI U TOME I USPE.

Visina sudskih taksi jedan je od razloga što mnogi građani odustaju od ulaska u sudske sporove. Iznos taksi u poslednjih 10 godina stalno raste, navode advokati.

U slučaju da se spor dobije, novac se vraća, ali imajući u vidu ostale troškove, poput usluga advokata, novca za eventualno veštačenje i toga da procesi pred domaćim sudovima umeju da se oduže, u potrazi za pravdom, građani se dodatno obeshrabruju.

Da je pravda skupa, a put do nje dug, svesni su oni koja godinama ne uspevaju da reše problem poput rešavanja spora sa komšijom o međi na placu.

Ima i onih koji odustaju već kada saznaju kolike su dažbine i sudske takse koje treba platiti da bi postupak uopšte bio započet.

U slučaju da se sporite za 120.000 dinara, moguć je scenario po kom ćete platiti taksu za: tužbu, odluku, eventualno i žalbu i odluku po žalbi, zatim, pokretanje izvršnog postupka i odluku po izvršnom postupku, što ukupno iznosi 73.200 dinara.

Advokat Nina Štiglić kaže da ljudi ne pokreću namerno postupak pred sudom, već su u situaciju da im je neko blizak umro i da moraju da pokrenu ostavinsku raspravu.

"Takse maksimalne se kreću oko 75.000 dinara, prosečno ljudi plaćaju više od 40.000 dinara, najčešće to plate za, recimo, stan koji su nasledili od roditelja, stan u kom su živeli sa roditeljima i uopšte im nije jasno zašto su to platili", objašnjava Štiglićeva.

Najniža taksa u parničnom postupku je 1.900 dinara, a najviša 97.500 dinara, dok su u sporovima pred privrednim sudovima takse daleko veće. Takse ne plaćaju država Srbija i, na primer, Crveni krst, a šanse da se oslobodite taksenih marki su veće ako imate niska primanja, ako ste nezaposleni ili nemate imovinu.

O tome sudu treba dostaviti uverenje, koje treba redovno obnavljati, ako se spor oduži.

Ipak, tek svaki hiljaditi građanin koji zatraži izuzeće od taksi, u tome i uspe. Neplaćanje takse ne može biti razlog da se proces pred sudom zaustavi.

"Unapred se nikad ne može reći koliki će biti troškovi jednog postupka, oni se mogu samo grubo proračunati i niko ne može unapred znati koliko će postupak trajati, pogotovo ako se ima u vidu reforma sudstva i da u je novom zakonu o parničnom postupku cilj da se trajanje procedure skrati", kaže sudija Višeg suda u Beogradu Aleksandar Ivanović.

Takse mogu biti plaćane i na rate ako premašuju trećinu mesečnih primanja. Ukoliko se dogodi da je neko platio taksu za sudsku radnju, a nije izašao na sud, postoji pravo na povraćaj novca. U tom postupku, taksa se, za razliku od ostalih primera, ne plaća.

Izvor: