Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ZAŠTITNE MERE ODUZIMANJA ROBE I PREVOZNOG SREDSTVA U CARINSKO PREKRŠAJNOM POSTUPKU
• USLOVI PREFERENCIJALNOG IZVOZA FINALNIH PROIZVODA SA TAR. BR. 3824 NA TERITORIJU AP KIM I REPUBLIKU CRNU GORU UZ KORIŠĆENJE REPROMATERIJALA KOJI SU SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM IZ EVROPSKE UNIJE

Izvor: Paragraf Lex