Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Za tri godine podneto 1.000 prijava zbog lažnog svedočenja, a osuđeno 152 ljudi


Za tri godine podneto 1.000 prijava zbog lažnog svedočenja, a osuđeno 152 ljudi. Predviđene kazne i do pet godina zatvora, ali su sankcije u praksi višestruko manje.

Dve trećine osuđenih dobilo je samo uslovne kazne, a i oni koji su završili iza rešetaka, mahom su odslužili do šest meseci.

Ova statistika mogla bi da opovrgne ustaljeno mišljenje da svedoci vrlo često lažu na sudu, da "tamna brojka", odnosno broj krivokletstava koja nikad ne stignu do tužioca i suda, nije daleko veći.

- Tih postupaka zaista nema mnogo, ali za to nije kriv sud. On reaguje kada dobije inicijalni signal od tužilaštva - kaže Ivana Ramić, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu. Pred ovim sudom su, između ostalih, za krivokletstvo osuđena na po 10 meseci zatvora i tri pripadnika JSO koja su dala lažni alibi svom nekadašnjem komandantu Miloradu Ulemeku Legiji, u suđenju za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj atentata na Vuka Draškovića.

Veliki broj krivičnih prijava za krivokletstvo ne mora da govori ništa o rasprostranjenosti ovog dela, jer svaka nezadovoljna stranka, posebno u burnim parničnim postupcima, može da optuži svedoka da je lagao.

Ona naglašava da neko može biti osuđen za neistinito svedočenje samo ako postoji umišljaj, odnosno ako je imao nameru da okrivljenom pomogne ili prikrije neke činjenice bitne za presudu. Takođe, njegovo svedočenje mora biti od uticaja na odluku suda, a postupak u kom je davao takav iskaz mora biti okončan. Tek ako se iz toka tog postupka utvrdi da je iskaz bio lažan, tužilac ima osnova da podigne optužnicu.

I dok optuženi ima pravo da laže u svoju korist ili ćuti, svedoci su obavezni da govore istinu. Najbliži srodnici (roditelji, deca, supružnik) mogu da odbiju da daju iskaz, ali ako odluče da svedoče, ne smeju da lažu.

Kako objašnjavaju u Republičkom javnom tužilaštvu, za svedoka, veštaka, prevodioca ili tumača koji daju lažni iskaz u disciplinskom, prekršajnom, upravnom ili drugom postupku, predviđena je kazna zatvora do tri godine. Kazne su mnogo veće ako je iskaz dat u krivičnom postupku ili pod zakletvom - od tri meseca do pet godina zatvora.

Najviša kazna, kako saznajemo, do sada nikada nije izrečena, a domaća pravosudna praksa poznaje tek nekoliko kazni od po tri godine.

 

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009)

 

Davanje lažnog iskaza

Član 335

(1) Svedok, veštak, prevodilac ili tumač, koji da lažan iskaz pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili u drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu bude zasnovana odluka donesena u tom postupku.

(3) Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku ili je dat pod zakletvom, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.

(4) Ako su usled dela iz stava 3. ovog člana nastupile naročito teške posledice za okrivljenog, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(5) Učinilac koji dobrovoljno opozove lažan iskaz pre nego što se donese konačna odluka, može se osloboditi od kazne.

prim. red.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 23.8.2012.

<<< Nazad na ostale vesti