Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV KOD PROMETA KAMIONA ČIJA JE PRODAJA SUBVENCIONISANA OD STRANE VLADE REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN DAVANJA U ZAKUP STANOVA ZA POTREBE STANOVANJA RADNICIMA U OKVIRU SAMAČKOG HOTELA KOJI NIJE KATEGORISAN KAO TURISTIČKI OBJEKAT - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 25
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 27. NEDELJU 2012. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: USLOVI ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: čl. 20 do 35
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti