Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


  •   OBJEDINJENI   SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM   KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM   CARINJENJU (Ažurirano 14.8.2012. godine)
  •   PRAVILNIK   O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD UDESA ("Sl. glasnik   RS", br. 82/2012)
  •   PRAVILNIK   O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG   OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS   - Prosvetni glasnik", br. 7/2012)
  •   PRAVILNIK   O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ   ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2006, 51/2007, 67/2008 i 39/2011 i   82/2012)
  •   ŠIFARNIK   VRSTA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA - od 5. jula   2012. godine -
  •   ODLUKA   O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2012. GODINU ("Sl. list   Grada Novog Sada", br. 51/2011, 11/2012 i 31/2012 - ispr.)
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti