Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013: • Mogućnost ispravke greške predviđena je ne samo u slučaju naplate iz inostranstva, kao što je do sada bio slučaj, već i kada se radi o plaćanju prema inostranstvu, a rok u kom se greška može ispraviti je limitiran na godinu dana počev od datuma transakcije •
• KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O OBAVLJANJU POSLOVA S FINANSIJSKIM DERIVATIMA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013: • Banke su dužne da po poslovima s finansijskim derivatima izrađuju dva nova izveštaja na obrascima FINDER 4 i FINDER 5 •
• KOMENTAR NOVE ODLUKE O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EVRA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013: • Medalje i žetoni izrađeni, odnosno uvezeni pre stupanja na snagu ove odluke, a koji su slični kovanicama evra, mogu se koristiti do 31.12.2015. godine •
• KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Avgust 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex