Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAKCIONARI IZ EU SU DOŠLI DO ZAKLJUČKA DA BILANS USPEHA AGROBANKE OD JANUARA POKAZUJE DA JE BANKA POSLOVALA POZITIVNO


Agrobanka je ostvarila dobit u iznosu od 215,492 miliona dinara, piše u saopštenju zastupnika stranih akcionara Agrobanke.

"Nakon uvođenja prinudne uprave, njeni članovi su nakon uvida i kontrole dotadašnjeg poslovanja, evidentirali da je banka ostvarila dobit u navedenom iznosu o čemu su izvestili Narodnu banku Srbije".

Nakon ustanovljene dobiti, banka je imala sve šanse za potpunu rehabilitaciju i nastavak poslovanja na zdravim osnovama, ali odluke nadležne institucije su bile suprotne od toga i već krajem maja NBS je oduzela dozvolu za rad Agrobanci.

"Bilans uspeha Agrobanke, koja dokazuje ostvarenu dobit u vreme koje NBS proglašava finansijski katastrofalnim, još je jedan dokaz u nizu da je banci koja je imala potencijala za uspešno poslovanje, na potpuno veštački način oduzeta dozvola za rad i da je na kraju gurnuta u stečaj",piše u saopštenju.

"Za petinu oštećenih akcionara iz EU, kojima je NBS na revolucionaran način eksproprirala imovinu u vrednosti većoj od 70 miliona evra, ovo je podatak koji nedvosmisleno pokazuje da su postupci u slučaju Agrobanke isključivo političke prirode, a nikako ekonomske".

Zbog celog niza nezakonitosti i nelogičnosti u poslovanju Agrobanke pre njenog stečaja, nepoštovanja pravnih normi, dobre poslovne prakse, nepoštivanja Sporazuma o zaštiti stranih ulaganja, kao i nizom drugih postupaka kojima su stvoreni uslovi za oduzimanja dozvole za rad banci i njen stečaj, dovele su strane investitore u poziciju da se bore za povraćaj uložene imovine.

"Akcionari iz EU i dalje su sigurni u to, da svi dokazi koje poseduju i koje su do sada prezentovali, pokazuju da se radi o čitavom nizu isprovociranih i nameštenih postupaka od strane NBS kako bi se Agrobanci oduzela dozvola za rad, banka odvela u stečaj i sva zdrava sredstva banke prenela u Novu Agrobanku, čiji je država 100 odstotni vlasnik".

"Ali i ono u šta su takođe sigurni je i to da neće odustati od svoje imovine i da veruju da će pravo privatnog vlasništva biti ispoštovano od strane novoformirane Vlade Republike Srbije, čiji članovi ističu čvrsto opredelenje za integraciju zemlje u Evropsku uniju, što zahteva dosledno poštovanje i sprovođenje evropskih zakona iu Srbiji", kaže Aleš Škoberne, zastupnik akcionara iz EU.

Izvor: B92

<<< Nazad na ostale vesti